Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-K 53i )-

verbergende gedachten , maakte haar tot haar' vettrouwdfie raadgeeffter , en hierdoor werd Agatha's hart wet rasch voor haar ingenomen. Wanneer men tot raadgever van een' anderen gekozen wordt, dan ftaat ons de andere eene meerderheid van verftand toe; dit vleit onze iedelheid, waarvan de befcheidenfte Vrouwen zelfs niet geheel zijn. vrijtepleiten. Bovendien had Agatha zich voorgenomen, om de ziel van Maja te beelden: zij wilde nog haar opvoedfter worden, en even dit gaf aan haare geneigdheid voor haar nog eene grooter voortredijkheid , eene grooter, waarde; zij moest de zwakheden harer vriendinne dikwerf ii gezelfchappen verdedigen en ontfchuldigen, offchoon zij het zomtijds doen moest, om zich zelve niet tot eene leugenaarfter te maken; zelfs dit verbond haar hoe langer hoe nader met Maja, en het goede in het charakter van deeze werkte zoo fterk op haar hart, dat zij nooit zal ophouden, eene vertrouwde vriendin der laatfte te zijn, offchoon zij niet alle haare zwakheden, zelfs niet de beminnenswaardigfte, verdedigen kan.

Wij vinden bij ons gedacht getijkzoortige treilende voorbeelden van vrienden , die van een zeer verfchillend charakter zijn. De grond daarvan ligt in eene menigte van plaatslike omftandigheden, die men allen niet kan opgeven. Zooveel laat zich reeds uit de natuur der menschlijke ziel verklaaren , dat eene volkomene overëenftemming van ons charakter, met dat van een ander, ons niet genoeg in beweging en daadeliikheid brengt; dat, naardien hierdoor

Sluiten