Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 533 )—

laten te recht helpen; wil over zijne vrienden en hunne belangens heerfchen ; wil hunne vermaaken naar zijn welgevallen inrichten; wil zelden of nooit eene dwaaling of misflag van zichzelf erkennen ■> en dit alles zijn gevaarlijke klippen , waarop eene waare en hartlijke vriendfchap zeer ligtlijk fchipbreuk lijdt. Zijn omgang is aan waarachtige vriendfchap even hinderlijk. Dan eens handelt hij zeer infchiklijk; dan eens wil hij, dat men, geheele uuren lang, hem gansch alleen zal aanhooren; op een' anderen tijd weder wordt hij niet op zijne rechte plaats gezet, niet op den behoorlijken tijd genodigd, niet genoeg vóórgetrokken. Dan weder is hem het gezelfchap van zijnen vriend niet aanzienlijk genoeg, of hij fchijnt zijnen vriend niet meêr te kennen; wanneer 'er aanzienlijker voor handen zijn —eene befpottelijke eergierigheid, die wij dikwerf in den omgang van adelijke Heeren en Vrouwen met burgerlijke waarnemen!— weder op een'anderen tijd fnorkc hij op zijne aan ons bewezen weldaaden; verhaalt openlijk aan de waereld, dat hij de man is, die ons geluk bezorgd, en ons uit de duistemisfe in het licht gebragt heeft , en vordert daarvoor zodaanig eene dankbaarheid , die zich, door een flaafsch aankleeven aan zijne gevoelens, aan zijne grillen en plannen, daaglijks moet uitdrukken. Verkies ü dus, mijn Criton, toch geene vrienden, die op ziek zeiven verliefd zijn , die eene te hooge gedachten van zich zeiven voeden. Gij zoudt ü een zwaaren last op uwe fchouders Iaaden, en ten laatften voor uwe hartelijke liefde met ondank beloond worden.

Even'

Sluiten