Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

de

VERSTANDIGE VROUW,

'(Eene echte Gefchiedenis.)

Een aanzienlijk Koopman te Ltndön, dien ik hier 'den verdichten naam Wuson geven zal , ten einde hem dus te ligteronkenbaarte maaken, was met eene Vrouw van zeer groote middelen , doch nog uitrtekender verdienden , gehuuwd. Geduürende eenige jaaren leefden zij te zamen zoo vergenoegd , dat niets, dan het hartzeer van geene Kinderen te hebben, hun geluk zomwijleu verftooren kon. De man , welke zijne rijkdommen , van dag tot dag, zag toenemen , verlangde niets meer , dan alleen èen erfgenaam ; maar, zijn hoop hierop geduurig meer en meer verminderende , in plaats van aantewakkeren, vermeesterde hem allengs eene onverfctrilligheid , welke, eindelijk, in eenen volkomen' afkeer tegen zijne Gade uitbarirce. IV.D.VI.S. Pp zm

Sluiten