Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

{5«5 ym

6 Welk genot! ... hoe fchoon is hier natuur! 't Stemt al gevoel; de Woudbewooners zingen ;

De dagtoorts zinkt , en *t fcheemrend avond uur Schenkt kalmte en rust aan matte ftervelln"en.

Welk fchel gejuich verheft deez' blijde drom ï En bosch en dal weêrgalmt van hunne zangen;

En 'c vrolijk lied van 't fchertzend herdrendpm Wordt door 't geloei van 't graazend vee vervangen.

Op 't zwellend mosch in 't fchaauw terneêrgeftrekt , Voelt Amaril thands 't eerst haar boezem "zwoegen,

En Lijcidas, wiens trouw haar wcêrmin wekt, Zwijmt aan haar borst van «tjgsf, rdnst genoes<.n.

«>

6 Tedre twee! geniet dus uw beftaan ! Dezoetfle lust ftroom' door geheel inv wcezen!

Uw kloppend hart hef' zijnen danktoon aan! Ja, *k zie uw vreugd, ze is ia uw blik :c loezen.

<>

Ja, minMjk paar! fmaak' lang die zaligheid, 't Bekoorlijk loon der fchuldlooze, edle harten ,

En , daar de Min U ftatg haar roozen fpreU', Kan uw geluk den praal der Vorftcn - tarten.

<*j * Btanj

Sluiten