Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

bladz.

Over den Schijndood, en het Mttfgè waare Middel, om het leeveudlg begraven zeker te verhoeden.

(Vervolg

J 244

Programma wegens het Fonds te Bodegraver, waaruit Kinders van minvermogende Ouders in het fp Hen , lezen , fchrjven en reekenen, om niet, onderwezen worden. (Brief aan de Sc: rijvers.) j^p

Iets over het Onderwijs der Latijnfche Schooien.

349

Bericht wegens den aanvang, de inrichting, en vordering van het Injlituut voor Dooven en Stommen, te Groningen. 439

Nader Bericht (Vcrv-lg.) 543

Korte opgave van het gene , in Engeland, omtrend den Slaavcnhandel is voorgevallen. (Vervolg van D. III. bl. 5?2. en Slot.) 526

Mengelwerk.

Het Bezoek na den Dood. (Eene zamenfpraak tuslclien Willem lÏASsow.en Adolph Wendling.) 67

De Ongevoeligheid. (Een Gedicht.) 96

Lof-

Sluiten