Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 26 )-

korte flüinfcrfóg op mijn froel. Op deze wijze heb ik omtrend zes jaaren aangehouden: doch, ook bijna van dezen tijd af, tot in mijn vtmigftt jaar, ben ik meest altijd zwak , en dik wils ziek geweest, en heb, (ten minften} zo ver ik mjj herinneren ^ nooit een zuiver gevoel van eene volmaakte gezondheid gefmaakt. Mijn zenuwgefrel was altijd zeer gevoelig; mijne fpijsverteering liegt; mijn onderbuik genoegzaam nooit vrij van fpanningen , en mijne ziel had bijkans onophoudlijk met zwaarmoedige gewaarwordingen te ftriiden. Eerst zederd «n jaar, weet ik, wat gezondheid is (* . Door eene tamelijke natuurlijke opvoeding, welke ik op het land genoten heb, en door eene geregelde leevenswijze, welke ik, zo wel in mijne jeugd, als naderhand in mijne manlijke jaaren, heb in acht genomen, had ik, naar het gewoon beloop, een vaster ligchaamsgeftel, en eene beter gezondheid kunnen verwachten. Ik befiuit dus, dat het gebrek aan beiden een gevolg van mijn buitenfpoorig waaken, en het letterblokken bij nacht, geweest is.

2.) Zo dikwijls ik, zederd veele jaaren, bij eene aanhoudende oefening op mijn' kamer, één uur minder , dan gewoonlijk, (dat is des zomers, minder, dan zeven, en des winters, dan agt uuren ) flape dan gevoel ik , den ganfehen volgenden dag , eene'

druk-

(*) Zederd ik, behalven eenen regelnmtigen en genoegzaa»en Haag , ,„ij gewend heb , om daSeiijks nugteren een flu Pijrmonts-viuzr te drinken.

Sluiten