Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C AS )-

chaamliike berigheden. Van daar, dat veeier,, die meestal met hun verftand werken, minder flapen, als m op reis, dan wanneer zij te huis zijn. (Zie de 4* waarneming.) Eveneens hebben zij , die door treurige hartstogten afgemat zijn, eene langer nacht, mst noodig, ter herftellinge van hun verzwakt zenuwgeftel. iZie de 7de waarneming.) Verkoning der nachtrust, welke volgends de opgegeven bepaa.ing

LoM-r; VerZWa'U —Seftel, en benadeelt gevolglijk het ganfche ligchaam. cZie de jfie waarneming.) Eén der gewoonlijke gevolgen van deze zenuwverzwakking b eene gebrekige fpijs verteering, welker volkomenheid zo zeer van de werkin* de zenuwgeftels afhangt, ( Zie de J. ,,, , , 6 de 2«« waarneming.)

Wanneer het zenuwgeftel eens te veel verzwakt en g voehg gorden is, dan ontftnat 'er eene afwisfel»g van twee kwaade gevolgen. De te groote aandoen^heid djr zenuwen verhindert de volk me he.d en vasthe.d van den flaaP, e„ de onrustige flTp vermeerdert de zwakheid der zenuwen, uit welke de te groote gevoeligheid voordfpruit. (Zie de waarneming.) 6 e

Voor een' volwasfen en gezond mensch is te ter behoudinge zijner krachten , niet noodzaakl j ' b.J dag te flapen. Ee„ korte flaap na den

,, echter, voor hun, die eene zwalke' rptsverteering hebben, van eene heilzaame „w *»Ki daar, geduurende den flaap, de werkin, v/n het zenuwgeftel „iet naar de J^en ^rZ onder onzen wil ftaa„de, afgeleid wordt, en du s e' ^verteermg, voor zover zij van den invloed ^

ze-

Sluiten