Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 43 )-

langduurigen flaap overgeeft. (Zie de 144?? waarneming.)

Daar het bloed, wanneer het hoofd niet hooger, dan het ligchaam , ligt , fterker naar de herfenen loopt, zo wordt ieder mensch , die langer , dan naar gewoonte, in deze geftalte flaapt, als hij wakker wordt, eene hitte in het hoofd en in de oogen, en eene dofheid gewaar , voordfpruitende uit eene ophooping van bloed inde herfenen, welke hem ongefchikt maakt, om iet te verrichten , waartoe eenige infpanning van het verftand vereischt wordt. (Zie de ^de waarneming.)

'Er blijft nog déne waarneming te verklaaren, betreffende het flapen op bedden van veeren. Het is eene eigenfchap der veeren, dat zij , door de warme uitwaafeming van het ligchaam, heeter worden, en langer warm blijven , dan paardehairen matrasfen , en dus het ligchaam fterker verwarmen. Het gevolg van het flapen op veerebedden beftaat in eene meerder of minder verflapping der vezelen , waardoor zij, die niet gewoon zijn, op zulke bedden te flapen , altijd iet zeer onaangenaams gewaar worden. (Zie de %Jle waarneming.)

('/ Vervolg hierna.)

IV,

Sluiten