Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( M

Caroline. < Met gramfcfiap.) Onmensch ! en gij durft nog voor mi: nederknielen? Gij draalt rnc? Weg van hier! Dit rampzalig flagtoffer, en niet mij, behoort Gij om verge» ving te bidden.

Willem.

Helaas! . . . hetgeen vruchteloos zoude zijn. Dit uitmuntend Meisje werd ziek , en — llierf! . .

C a r o l i n ij. Ach Hemel! . . .

Willem.

'Eerghrer is zij overl den. Den voori^eu racht heb i.k haare fchim gezien, en zij heeft mij verö'evinü gefchonken.

Sfm van Louise.

En vergeeft het U, ook nu nojj

Willem.

Ach! ... En ook Gij hier, zalige fchim!

Carolikf. (" Ten ui ter Pen ent field. ) ó God ... ó God!... wie fprak daar? Stem van Louise.

Zij , die weleer uwe mededingfler was; doch die thands uwe Vriendin is.

Caroline.

Wac hoor ik?

W i l l e m.

Ontzet U niet.— Het is de (tem vanLouise! Zij begroet U met den kus des vredes; uwe vrees ver-

dwij-

Sluiten