Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■C "3

op een ligplaats, geliik hier wordt aangeraaden, zich zeer zouden leggen, ofwel bevriezen zouden, kan ik verzekeren, dat alle Kinderen, welken ikzelf heb opgevoed, waaronder veelen van natuure zwakke en door de eerfte opvoeding zeer tedere Kinderen waren, des zomers en winters, zelfs bij de geftrengrte koude, zich ongemeen wel daarbij bevonden hebben , in korten tijd zozeer daaraan gewend werden, dat zij, naderhand, in een zagt bed het niet konden uithouden, en, zo dikwijls zij, op reis, of in een vreemd huis, dergelijke bedden . om op te flaapen, vonden, dezelven eerst uit de bedfteden wierpen, om op de matras of het ftroo te flaapen. Nimmer heb ik hiervan de allermintte fchaadelijke gevolgen waargenomen.

3.) Men vermijde alles , wat het flaapend Kind aan eenig deel van zijn ligchaam eene drukking of kwelling kan veroorzaaken. Het nadeel, welk het verwaarloozen van dezen regel te weeg brengt , heiraat , gelijk uit het te vooren gezegde blijkt, gedeeltelijk in onrustige droomen, door welken de weldaadige invloed,, dien de flaap op de herltelling van het verzwakt zenuwgeftel behoorde te hebben, verhinderd wordt, gedeeltelijk in eenen onordenlijken omloop der vogten, in eene, tegen het oogmerk van den flaap aanlopende , ophooping derzelven in de edelftc ingewanden, het hart en de herfenen , waardoor de nodige ontipanning van beiden, en de, daardoor te bewerken, rust van het ganfche zenuwgeftel onmooglijk gemaakt worde.

Weg

Sluiten