Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 131 )-

nog voegen, dat alle mijne waarnemingen, welke ik bij veele Kinderen heb kunnen maaken , deze groote waarschijnlijkheid, voor mij ten minden, in eene volkomen zekerheid veranderd hebben. Eveneens is het met de volgende regelen gelegen , die op dezelfde waarschijnlijkheid gegrond zijn , en welken ik dus, zonder verdere bewijsredenen, zal voordragen.

3. Kinderen van agt tot tien jaaren , vooral die aan de bovengemelde leevenswijze onderworpen zijn , moeten des winters tien, des zomers negen uurea flapen.

4. Jonge lieden van tien tot veertien jaaren , voornaamlijk zulken, die bovenmaate ingefpannen moeten zijn, en het grootfte gedeelte van den dag met letteroefeningen en ililzitten moeten doorbrengen , hebben des winters ten minfien negen, en des zomers agt uuren flapeus nodig.

5. Van dezen tijd af, totdat het ligchaam zijnen volkomen wasdom gekregen heeft , behoort een jong inensch , die een zittend leeven heeft, en veel met zijn verftand werkt, des winters agt en des zomers zeven uuren te flaapen.

Dat ik winter en zomer, met betrekking tot den flaap, volgends waarfchijnlijke regelen heb onderfcheiden, fteunt op de boven voorgedragen negende waarneming.

Men zal voor het overige, hoop ik, zo men deze regelen beöordeelen of in praktijk wil brengen, de uitdruklijke bepaaling van zodanige Kinderen en jonge lieden , welken ik bedoele , niet uit het oog verliezen. Een volmaakt gezonde , fterke en 1 3 vol-

Sluiten