Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 167 )-

tvoordige Leden daarvan kennis gegeven , en bun advies daarop ingenomen te hebben.

* * *

WH bedanken den geësrden Zender voor het medegedeelde (luk, welk wij met het grootlte genoegen geplaatst hebben, en wenfchen harthjk, dat dit liefdaadig ontwerp, bij onze menschlievende Landgenooten, eene genoegzaame onderfteuning en befcherming zal genieten.

be Schrijvers.

M 2

VII.

Sluiten