Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

BRIEVEN VAN DEN HEER***

aan zijne dochter A M E L I A » betreffende de

OPVOEDING. (D.erde Brief. - Vervolg van D. V. bh n?.)

Mijn lieve Kind!

T\

J^aar de eerfte en voornaamfte gebreken , bij de opvoeding, inzonderheid in de ligchaamlijke behandeling gelegen zijn, zal het U, denke ik, liefst 2ijn, dat ik daar het eerst van fpreke.

De geheele ligchaamlijke opvoeding van uwen kleenen lieveling beftaat in de zorge voor zijn voedzel en gemak. Hierover zal ik TJ geen volledig leerflel. zei fchnjven, maar Hechts enkele aanmerkingen mededeelen , om U de gevallen aantewijzen , waarin men, uit angstvallige zorg, tederhartigheid, gewoon-' te of andere oorzaaken , meestal zondigt.

Door eene zeer wijze inrichting zorgde de Natuur U!ve voor het eerfte voedzel van het Kind. Zulk

een

Sluiten