Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C =43 )-

minften diegeen niet te zijn, die eens, in de plechtige uuren, wanneer de dood mijne Echtgenoote vau mijne zijde afroept naar haare rust, mij zei ven zou moeten verwijten: „gij hebt haar het leeven verbitterd, haare dagen verkort; nog zou zij aan uwen arm wandelen en zich in haar beftaan verheugen, als uwe rampzalige oneenigheid' haaren dbod niet vervroegd had." — Zaliger, veel gerusttlellender, is het doch voor alle tbekbmende dagen dés leevens, als de laatfte adem onzer «ervende Echtgenoote ons zegent, en wij haar, met een reikhalzend verlangen , in dêi Sndere Waereld kunnen te gemoet zieii!

V.D.III.S.

R

V,

Sluiten