Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C =49 )-

minde beweging; geen fchijn van pols of ademhaaling was 'er te bemerken , en de derkde prikkelende middelen waren zonder eenige uitwerking. Nadat men dus, vijf uuren lang, alle middelen vruchteloos had aangewend , gaven de Geneesheeren haar geheel op, en wilden vertrekken. Dan, Cameramus, na zich nog een oogenblik bedacht te hebben , doeg den overigen Artzen voor, om de Spaanfche Vlieg-pleiders, welke men des voorigen dag aan beide voeten gelegd had, wegtenemen , en tegelijk naauwkeurig op de trekken van het gezicht achttegeven ; men volgde zijn raad, en ziet, toen men de opperhuid van den grooten teen aftrok, zag men eene flaauwe trekking van den mond. Dit was voor deze mannen eene genoegzaame reden , om haar niet te laten begraven ; maar om alle middelen ter herleeving in het werk te dellen. Men wreef de gevoeiigfte deelen; men gebruikte de prikkelendde middelen, zelfs gloeiend ijzer, en 'er was bijna geen deel , of men had het gedoken, gebrand, of op eene andere wijze derk geprikkeld. Alles was te vergeefsch , zij bleef dood, en echter liet men, na de ontdekking van het voorige kleene leevensteeken , haar niet begraven. Zes dagen lag zij zonder eenig kenteeken van leeven, uitgezonderd eene geringe warmte in den omtrek van het hart. Onverwacht deed zij thands haar oogen open , en begon weder te leeven; van alles, wat 'er in die zes dagen was voorgevallen , wist zij niets. Nadat zij eenig voedzel gebruikt had , werd zij van een dood 11 4 Kir.d

Sluiten