Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 255 )-

de dooden-huizen eene kamer maaken , in welke zij zolang konden blijven , als z'j van waaken bevrijd waren. Ik geloof zeker, dat men biertoe, voor eene rijkelijke belooning, wel gefchikte voorwerpen zou vinden.

5.) Het opperbewind moest aan eenen Geneesheer óf Chirurgiin zijn toevertrouwd , wien men van elke verandering, welke zich bij de lijken opdeed , kennis moest geven, en van wiens beflisfing het eindlijk afhangen moest, of een lijk al of niet begraven moest worden.

Wanneer ik het klaarblijklijk nut , en tegelijk de gemaklijkheid en eenvoudigheid van deze inrichting overweeg , zo kan ik naauwlijks twijfelen , of dezelve zal, ten eenigentijde, algemeen ingevoerd worden , en ieder waar menfchenvriend zal ^ in zijnen kring, hiertoe zijn best doen. Dd heiligfté plichten van het menschdom , ons zelfsbehoud * de kinderlijke, ouderlijke en huwlijkslïefde eifchen ten lïerkften van ons, dit middel niet të verzuimen , het eeniglïe , waardoor wij ons Zeiven en onze beste vrienden voor het ijzelijkst lot , dat ooit een tijran tot den wreedfien dood kon uitvinden , kan bewaaren ; het eenigfte, waardoor in het toekomende het gezugt in de graven , en de fchriklijke aanklacht over onze zorgloosheid kan verhoed worden. Niemand onzer , ik herhaal het nogmaals , is bij eene fchierlijke begraving verzekerd, dat dit lot hem niet zal ireften ; de mooglijkheid alleen moet in dergelijke

Sluiten