Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c >-

van dezelven , en verbinden zich , om gemeenfchaplijk naar één doel te flreeven. En nukomen zij, in vereenigijige met elkander daar , waar zij alleen, en afgezonderd van anderen , nimmer zouden gekomen .zijn.

Door de fpraak worden Menfchen met Menfchen in onderhandeling gebragr. Men uit zijn verlangen , men doet belofte, en gaat verbjndtenisfea ?an , op welker nakoming en uitvoering de welfland van het menfchelijke gezelichap rust. En zoo is de fpraak dan ook de ziel ysn alle menfchelijke onderhandelingen.

Daardoor, dat wij voor elkander veritaanbaar worden , worden wij elkander ook nuttig. Om ons hiervan te overtuigen, moeten wij ons verplaatzen in de vergaderingen van wijze en braave Volksbefluurderen. Hier beraadflaagt met) , door middel der fpraake , hoe de welvaard van gehceie Volken uitgebreid en bevestigd , en hoe het kwaad, weik zich daartegen aankant, kan afgeweerd ' woi den. Hier worden overleggingen en belluiten , met Woordeu , tot wetten gebragt , en den Volke , ter bewaaringe van de goede orde, en der, daarmede yerbonden-, gelukzaligheid, ter gehoorzaming.■ voorgelegd. —"

Verplaatzen wij ons in de gezelfchapliike verke?' ring, welke het zout en de ziel des menfchelijken leevens is. Hier wordt het gezelfchap, door zamenfpreking, één ligchaam en ééne ziel. Aller gewaarwordingen , opmerkzaamheid en gedachten worden, 4oor de voordragt van een' enkelen, tot één punf S 3 'ge-

Sluiten