Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_.( 27, )-

Eloïse, haare aandoenlijkheid, en de bijzonderheid van haar charakter, duidelijk ontdekken. Zijne eer, welke zij voorzag, dat bij etn huuwlijk gevaar lopen, en zijne bevordering in de Kerk, welke door het huuwlijk zoude verhinderd worden, wogen bij haar zoo zwaar , dat alle perfoonlijke aanmerkingen niet in de minde overweging kwamen. Abeillard was wel Kanunnik van de Hoofdkerk te Parijs t maar was in geene geestelijke orde ; het ftond hem dus nog volkomen vrij, in het huuwlijk te treden; doch hij moest, volgends het gebruik dier tijden , zijne leevenswijs veranderen , en met dezelve alle hoop op Kerkelijke bevordering opgeven.

Zodra alle toebereidzels tot de reis gereed waren, en onze beide Gelieven hun Kind aan de zorg zijner Tante, Dionijsia, hadden aanbevolen, verlieten zij Srètagne l terwijl Eloïse , haar Zoontje den laatden kusch gevende, het fmartelijke der fcheiding gevoelde, en bij iederen tred , dien zij deed , heimlijk haaren rampfpoed zag naderen. Ondertusfchen wist zij zich te onderwerpen, wanneer haar plicht zulks vorderde, en wilde Abeillard, nu zij hem haare gedachten éénmaal had opengelegd, door geene hardnekkige tegenkanting langer kwellen. — Zij kwamen, onder de begunfliging van den nacht, in üilte te Parijs , ten einde hunne handelingen , zoveel mooglijk, voor het nieuwsgierig oog te verbergen. Eloïse begaf zich meteen beklemd hart, onmiddellijk , naar het huis van haaren Oom , en Abeillard naar zijne kamer; verfchijnende den T 3 voi-

Sluiten