Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C aps )-

eene nieuwe kennis gemaakt, dan vernemen zij zeer naauwkeurig naar de omftandigheden van den Man, zi;ne verbindtenisfen , zijn'invloed , zijne familie- zaaken, zijn crediet, eer zij zich verder met hem inlaten , en vinden zij Dechts de geringde oorzaak tot mistrouwen , zo zullen zij die nieuwe verbindtenis fchierlijk verbreken.

Geene Menfchen zijn 'er ongelukkiger aan, dan diegenen, die genoodzaakt zijn, met zulke agterdogtige Lieden in verbindtenis te leeven. Het eeuwig voorpreêken van voorzichtigheid, behoedzaamheid en ftilzwijgendheid ; het onöphoudenlijk ondervragen , wat men van hun, hier en daar, gefproken hebbe; het ongeduld, 't welk zij alle oogenblikken laten blijken, dat men hen miskennen , belasteren , bedriegen , beliegen wil'; het weinig deelnemen aan gezellige vreugde en vermaaken; de verontwaardiging, met welke zij dikwijls van de beste Menfchen fpreken; de kwaade luimen en de menfchenhaat, welke zoo dikwijls uit hun gelaat en hunne gebaarden te lezen is; de angstvallige zorg , met welke zij zich voor het toekomend kwellen; de neiging, om het genoegen van anderen door beangftigende voorftellingen te verderven ; dit alles maakt zulke lieden tot ondraaglijke Echtgenooten, knorrige Huisvaders, flegte Opvoeders, moedlooze en onberaaden Kostwinners, en tot ongefchikte Menfchen, om ergends iet groots, edels, vrijmoedigs te denken of te doen. Bekleeden zulke Lieden aanzienlijke posten, of berust het beftuur alleen in hunne handen; dan zullen de waare verdienften nooit recht vóórkomen, het ilimme hofgezin

zal

Sluiten