Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•*< 3*9 }m

Hier is de plaats, dacht ik, om, voor mijne lieve Amelia, wat goeds op te doen, en fprak daarö\b met beide de Ouders van niets anders, dan van hunne Kinderen. Zie 'er hier het hoofdzaaklijke van.

Zeg mij doch eens, mijn Heer M*., waardoor behoudt Gij uwe Kinderen zoo gezond, dat zij, ger lijk Gij zegt , nog niet eens erg ziek zijn geweest ? Ik moet bekennen , dat zes zulke gezonde Kinderen mij een verrukkend gezicht zijn , hetgeen men anders zoo daaglijks niet krijgt.

De II k e r M*. Dat kan ik U met weinig woorden zeggen: door maatigheid in eten en drinken , door menigvuldige afwisfelende beweging , door eene ongedwonge natuurlijke houding, kleeding en zorgvuldige reiniging des ligchaams , door onthouding van alle onnoar dige geneesmiddelen, en eenige natuurlijke gezondheidsregelen.

Hierin , hetgeen ieder bekend is , zult Gij wel niets bijzonders vinden: doch het komt 'er maar op aan, om zich met eenpaarige ftrengheid daaraan beftendig te houden.

Ik. Zeer zeker is dit de hoofdzaak. Ik ken veele Ouders , die de heilzaamheid dier regelen zeer wel inzien, en ze nogthands al te dikwijls overtreden. Nu, voor een enkele keer! — Het is nu een vrolijke avond! — Hij is van daag ook jaarig! — Dit hoort men daaglijks van die Ouders , en doet zulks dan toevallig eens geen zichtbaar nadeel, dan gaat men wel eens meer van den regel af, in zoverre, dat men eindelijk geheel sn al de maatighejd uit het oog verliest.

De

Sluiten