Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

over de

BEHANDELING van DIENSTBODEN.

(Uittrekzel eens Briefs van Mevrouw P. aan haare Dochter.)

' vJij zijt, mijn' Waardfle , nog een jong

Vrouwtje, welke onlangs het huisbeltuur voor het eerst aanvaard hebt. Wijl Gij nu zelve daartoe reeds eenen goeden aanleg hebt, wil ik (j gaarn mijnen raad, reeds meermaalen mondeling gegeven, thands fchriftlijk herhaalen.

Bedenk toch, dat, als Gij het in den beginne verkeerd met uw Volk inlrelt, zulks maar zelden weder te recht kan komen. Hiervan hebt Gij een voorbeeld in Mevrouw B*; welke geen vier weeken édne dienstmaagd behouden kan, terwijl zij haar binnen dien tijd al met ongenoegen wegjaagt , of de dienstboden haar van zelve ontloopen.

Hoe onbegrijplijk dit U nogfchijne, gij zult het niet dan zeer natuurlijk vinden , als ik U met de denk- en handel-wijze dier Dame omtrend de Dienstboden eerst bekend heb gemaakt.

Foor-

Sluiten