Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 331 )—

Ook liet ik altijd blijken, dat mij zulke menfchen niét aanftonden , die zich door hardheid alleen tot hunnen plicht laten brengen.

Ook wist ik, door kleene giften, ijver en liefde te verwekken , en door beloften mijne Dienstboden aan mij te verbinden.

Twee Meiden houdende, trok ik nooit de eene aan de andere voor.

Ik gebruikte ze nooit tot nieuws - vertelflers; was integendeel voor alle nieuwtjes en ftads-praatjes onverfchillig ; en toonde fteeds een afkeer van allen geklap.

Kortom, ik heb mij voor mijne Dienstboden altijd als eene Moeder gedragen, en heb bevonden , dat zulks de éénige weg is , om haar in haaren dienst volvaardig, ordenlijk en nuttig te maaken. En ook dit mijn voorbeeld, welk Gij altijd voor oogen hebt gehad , zult Gij, vertrouwe ik , thands gereedlijk volgen. Deze mijne fchriftlijke aanmerkingen althanda zullen U, hetgeen Gij voorheen zelve aanfchouwd hebt, met nut kunnen herinneren, ens.

2 3

IV.

Sluiten