Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 344 >

fchappïj, als waarlijk gelukkig voor zich 2e1ven.

Plaatst Gij dezen, dan geeft Gij mij mogelijk gelegenheid , U over een of ander fluk nog eens nader te fchrijven: alleen verzoek ik U, de goedheid te hebben , om ftijl en fpelfouten wat te verbetc ren : hiermede zult Gij ten hoogden verplichten Uwe beftendige Lezeres,

B. Z.

den 8 Februarij, 1791.

✓j? <j? y^s1

ANDWOORD.

Mevrouw !

De aanmerkingen, met welken Gij ons vereerd hebt , dragen zulke voortreflijke kenmerken van het opmerkzaam Vrouwelijk verftand en het beste Moederlijk hart , dat wij zeer gaarn aan uw oogmerk voldoen, met U onze gedachten medetedeelen over de onderwerpen , welken Gij in uwen brief hebt aangevoerd.

Het kan niet ontkend worden , dat de gedaante der fpelen meestal dezelfde blijft, hoezeer de naamen verwisfelen. Dus blijft de aard van het kaartfpel, bij voorbeeld, dezelfde, hoezeer de mode het Tricetie, of VUombre boven het Trente un of eene andere benaaming verheven heeft. Ook zoo is het

me:

Sluiten