Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 348

Natuur , of van de Vaderlandfche Gefchiedrafifea afbeelden, en me: een enkel woord te kennen geven : zo als 'er nog onlangs te Amfleldam een van het laatfte zoort is uitgegeven. (*; Aan de andere zoorten , meenen wij te mogen vertrouwen , dat door kundige lieden in ons Vaderland reeds gearbeid wordt, en dezen (mids ook hierbij het denkbeeld van winst en verlies zeer zorgvuldig geleid en de bepaaling zeer maatig zij) zullen misfchien het ledige vak kunnen aanvullen. Voor het overige kunnen wij niet genoeg herhaalen , dat de Jeugd van dien leeftijd bovenal beweging van het ligchaam behoort te genieten ; dat geen gezelfchap behoorde plaats te hebben , zonder dat dezelve ook daadelijk plaats greep ; en dat eenen geheelen avond agter elkander te zitten , ten hoogften is aftekenren: eindelijk, dat, bij alle zulke partijen, een verflandig toezicht dient te zijn, niet enkel van Dienstboden , maar van Menfchen, welken kundig en vaardig genpeg zijn , om verkeerdheden te fluiten , en fchaadlijke gefprekken tot beter onderwerpen te rug te leiden. — Wij vertrouwen, Mevrouw, met deze bedenkingen aan Uw oogmerk voldaan te hebben, en bevelen ons in Uwe voordduurende Correspondentie»

pE Schrijvers,

VI,

Sluiten