Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 350 )—

verbeterd kunnen worden. Van het uiterst gewicht is het dérhalven voor Ouders of anderen , die over de opluikende Jeugd het opzicht hebben , dat zij niet alleen zorg dragen, om dezelve door kwaads behandeling niet te misvormen, en het heerlijk werk van God, het afdrukzel zijner volmaaktheden, uitwendig te fchenden; maar dat zij tevens niets onbeproefd laten, om hetzelve eene gehardde vastigheid pn ongedwongen zwier bi tezetten , waarvan het gemis niet dan te veelen in het maaken van hun geluk hindert , ja de maatfchappij zelve berooft van dienften, welken zij anders van hun ontvangen konde,

Onvergeeflijk is het dérhalven , dat lieden van eene zogenoemde ingetogene leeyensWijs hunnen Kinderen de zo nuttige en nodige ligchaams - oefeningen onthouden: beklagenswaardig , dat de deugdlievende en waare rechtfchapenheid bevorderende gefchriften, waarin dezelven zijn aanbevolen , uit de handen van zoveelen gedrongen worden, door andere, veel minder nuttige, boeken, die den leesvoorraad der ouderwetfchen uitmaaken. Dan, is het zoo noodig voor het geluk van den mensch en de ganfche maatfchappij, dat zijn Iig-chaamlijk geftel in de jeugdige jaaren wel bezorgd worde , het is hem niet minder onontbeerlijk, dat zijne herfenen met de vereischte kundigheden voorzien worden. Eenvoudige begrippen van godsdienst en deugd zijn zekerlijk de eerfte vereischten tot het toekomftig geluk van eiken fterveling , en weinige Ouders, zijn zoo ont*a>rd * d3t zij hun kroos? niet met dezelven vervullen t

Sluiten