Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*t( ZSi 3-

Latijn, door den Genitivus wordt uitgedrukt, of liever, indien men, bij het infcherpen der Bcclinatien, niet zozeer doet opmerken , dat Domini en Petri de genitivus cafus is, (hetwelk niets betekent) maar dat de Latijnen , kortheidshalve , het voorzetzel • woordje weglatende, deszelfs betekenis, door zulk eene buiging van het naamwoord , uitdrukten. Op zulk eene wijze zouden veele andere regels bevatlijk gemaakt kunnen worden : dan, ons ontbreekt thands de gelegenheid, om hierover breeder te handelen: terwijl wij voords gaarn erkennen , dat het zelfs zeer bezwaarlijk zijn zoude, eene nieuwe Rudimenta intevoeren, en ten anderen de bekwaamfte Meefters zich liever ophouden met vaèrlen maaken of verbeteren van oude dichters, dan met het in orde brengen van fchoolboekea.

Bb 2

VII.

Sluiten