Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 30-p In¬

dagen, ja zelfs 3 weeken te vooren, de lillen moet rondzenden, omdat Heeren en Dames anders, meest allen, belet zijn, of hun woord reeds gegeven hebben: ik zondere hier de gevallen uit, dat zij of aan het pootje, of aan de jicht laboreeren? — Vergunt mij, mijne; Heeren, dat ik U, ten bewijze van deze zoo ongemeene fchoone maniere de vivre, een kou bericht geve van het bezoek, welk ik onlangs bij mijne Zuster aflegde, welke ik in geene 10 jaaren gezien had.

Volgends mijnen oud- Neder landfchen aard dacht ik haar, zoals ik haar des morgens ontmoette, na 10 a 12 minuuten in de zijkamer gewacht te hebben, (want Gij moet weten, dat ik onverwacht kwam, en dus geen belet had laten vragen ; om den bals te vliegen , en mijn langduurig afwezen met éénen hartelijken kus op éénmaal te vergoeden : maar mijne Zuster onderrichtte mij ten eeiften , dat de mondkus te ouderwetsch, en de handkus tegen-, woordig bij lieden, die hunne waereld verftaan, alleen gepermitteerd was. Ik moest mij dus daarmede vergenoegen , en zij deed het ook reciproque. Daarop excufeerde zij zich wegens haar deshabillé, ver-i mijs het eerst 11 uuren was, en de Kapper niet vóór één uur op den middag zou komen, en zij ook niet vóór 2 uuren in de nacht naar bed was. gegaan. Ik kan U de verbaazende verandering niet btfchrijven, mijne Heeren , welke ik tbands bij mijne Zuster bemerkte. Ik h2d haar , tot in het eerfle jaar haares buuweliiks , gekend als eene Vrouw, welke burgerlijk en wel was opgevoed : maar nimmer had ik vermoed, dat, in zulk een korten tijd, de fmaak tot lectuur,

wel-

Sluiten