Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 383 )-

aan, die ze zekerlijk' wel ten beste fchikkes zal!

„Amen!" zeide ik; „ maar het is elf uuren." Al eÏF uuren? vroeg mine Moeder met verwondering;, wat laat zich de tijd dus fchierlijk verpraaten ?

Wij wenschten malkander goeden nacht, en gingen zoo vergenoegd naar bed, als men altijd doet, wanneer men vóór dien tijd nog over' wat goeds gefproken heeft.

Mogt ik met mijne aanftaande Vrouw , als het God belieft, ook tot elf uuren kunnen praaten , zonder te geeuwen!

12,

Sluiten