Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

IETS

over de

ONVERSTANDIGE OPVOEDING.

{Vervolg van D. III. bl. 525.)

Middelen om de Kinderen Wraakzuchtig en nijdig te maaken.

7

^jou men niet zeggen, dat de Kinderen in hunne Ouderen, aan wien de natuur hun, als aan de dierbaarfte Vrienden , verbonden heeft hunne ergfte vijanden hebben , wanneer men ziet , dat Ouderen , wier liefde voor hun kroost hun altijd zorgvuldig voor hun geluk moest maaken , waarlijk hun best doen, om hun allerongelukkigst te doen zijn, en in hunne poogingen daartoe, maar al te ongelukkig flaagen. — Wat doch is noodzaaklijker voor ons geluk op deze waereld, dan dat wij vrede hebben met onzen naasten? Wat is bevorderender voor ons eigen genoegen, dan dat wij in het welzijn van onze mede-

Sluiten