Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C-4=3 )-

word. — Bedenkt bij iedere aanprikkeling, wat Gij als Mannen zijn kunt! Verheft U tot boven de Sterren, nog hooger is uwe bcftemming!— en ziet uit die onmeetlijke hoogte in den afgrond neder! Draagt het oog Uwer ziel zoover , befcbouwt daar den afgewerkten aterling in zijn flijrh en ellende rondwentelen! — Houdt dit beeld in uwe gedachten: overwint, verplet den fchandelijken wellust, en de Godsdienst behoude inU zijne dienaars, let Vaderland zijne verdeedigers, de

zwakke Kunne haare waardige redders! Behoudt

gij zei ven het beeld van. God, en dan eerst zult Gij bet in de eeuwigheid tegen het origineel ter toetfê durven aanbieden*

V.D.V.S. , JFf j%

Sluiten