Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 430

mijne gevoelens onlangs omhelsd en verdeedigd vond m de werken van de Heeren Cahpe en Viluu me, o Dat oP deze wijze het w,ar, bijzonder ert algemeen, geluk doch meer en meer mogt worden bevorderd; dat men eens algemeen afftand deed van die rampzalige gewoonte, om tegen de oorfpronglij. ke leidingen der natuur in te werken, en de edelfte gefchenken des Scheppers ais doodelijk vergif te befchouwen; dat men God voor alle zijne gaven doch eens oprecht leerde danken! Met deze wenfehen verwarmt zich nog mijn, anders reeds verkouwd , hart. Gaat Gij voord , het uwe ter vervul.' bng van dezelven bijtedragen, en maakt ftaat op den dankhaaren zegen uwer verltandige medemenfchen inzonderheid van uwen

Beftendige-n Lezer, Moderator.

Sluiten