Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

BE

MENSCH.

{Eene zedenlijke hefpiegeling.)

JVIen wordt geboren, om te fterven : dan, tusfchen deze twee groote ftanden van 's menfchen leeven is het, dat leed en vreugd hem , als bij beurten , vergezellen.

Op welk eene allerbijzonderfte wijze , onnagaan< baar voor den fterveüng, is zijne wording? Hoe wordt hij door den Wijzen Schepper gadegeflagen en behoed , zelfs voor zijne verfchijning op deze v/aereld , en wanneer het tijdftip daar is , om op dit groote waereld-tooneel te verfchijnen , hoe allernoodzaaklijkst heeft hij dan de wijze hulp noodig van dat Almagtig wezen , die hem het ieeven en den adem gaf? Dan, hij komt ten voorfchijn, wordt geboren, en zie daar zijn begin , den aanvang van ♦Jat leeven, waarin hem zoveel te doen ftaat!

Al

Sluiten