Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 48i )-

e-m alles te zien, wat zij wenschten te zien, (of liever, men hun verlangde diets te maaken) dan eerst verfcheenen allerleie geeften en afgeflorvenen , welken men had opgeroepen, die vervolgens ook fpraken , fchreeuwden , huilden , kermden , zonder intusfchen te vergeten , om eerbiedig voor eeti Crucifix nederteknielen, welk op het theater was opgericht.

Na alle zulke verwonderlijke vertooningen , als een ieder zag, die ze waarlijk begeerde te zien, was het geenszins vreemd, dat Schroepfer's roem zich al verder , door geheel Saxen , uitbreidde. Door dit alles, waarbij hij, te gelijk, allerleie voorwendzelen , en bijzonderlijk belofte van groote fchatten paarde, welken hij, door zijne heerfchappij over het rijk der geeften , waande magtig te kunnen worden; hierdoor , zeg ik , vond hij gelegenheid , om menfchen van allerleien rang vrij aanzienlijke fommen gelds afteperfen: — dan, gelijk eene bedriegerij flechts zeer zeiden in ftaat is, om haare rol ten einde te fpeelen , zoo ging het ook met Schroepfer. Mannen van verltand en braafheid hadden zich bemoeid, om het bedrieglijke van zijnen handel optefpooren , en waren daarin ook zoover gedaagd, dat zij, eerst in het geheim, en naderhand openlijk, hem als eenen bedrieger brandmerkten. Schroepfer zelf had zich, door zijne naauwe verkeering met iieden van aanzien, in zulke jammerlijke bedrijven ingelaten , dat hij zelf begreep , dat zijne bedriegerijen eerlang in het helderst dag icht zouden geffeld , en hij zelf dus niet anders, dan eeu voorwerp van fpot , verachting en

ver-

Sluiten