Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 48? )-

De Sterrenhccmel, opgeklaard»

Toont ons, ver van deez wentlende aard,

Een eindloos tal van grooter bollen, Van Zonnen, die, naar allen fehijn, Door waerelden omgeven zijn,

Die ftoorloos in haar' kreitfen rollen,;

<&>

Zacht Maantje! toont ge ook 11 wen glanst Drijf luchtig langs de azuuren trans;

Geen wolk belemre hw bleeke ftraalcn; Geen damp verheffe zich zoo hoog, Dat zij U dekke voor ons oogj

Neen: blijf in vollen luifter praaien!

<>

Uw invloed is van groot belang: 1 Gij houdt den Oceaan in dwang,

Weet perk aan ebbe en vloed te zetten; En werkt, door een onmerkbaar vuurj Een aantal wondren der Natuur,

Naar onbevattelijke wetten.

V.D.V.5.

Kk

Zacht

Sluiten