Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 5°3 )-

mijn' Beste. Liever wandele ik met U door de laage hutten der bewooners van Canada , Brafilim, en anderelanden van Amerika. Ei! ziet daar den kleenen naakten wilden eens ongebakerd in de luchtige Boomwol woelen , zijne tedere krachten oefenen, zijne ledemaaten vrij bewegen , en alle zijne vermogens ontwikkelen, of in den hangmat op molm, in plaatfe van een donsbed , vermoeid van dien arbeid, gerust, zonder wiegen of zingen, flapen. Wat zegt Gij hier van, mijn' Beste? Is hec nu wel onmooglijk, dat Kinderen zonder zwagtelen , luieren en dekens enz. enz. recht van lijf en leden kunnen opwasfen ? En wat zult Gij nu wel van onze zorgvuldige opvoeding zeggen, als ik U verzekere, dat die kleene Neger, reeds in den ouderdom van twee maanden, op handen en voeten omkruipt, zich mes eigen krachten aan de halfnaakte Moeder vasthoudt, om haar te zuigen, zonder dat zij da-.röm haaren arbeid een oogenblik behoeft te ftaaken?

Denk dit eens na, lieve Amelia, en Gij zult welhaast zelve zeer veel onnatuurlijkheden ontdekken , waardoor wij Europeërs onze Kinderen bederven. O ! laten wij dan ten minften verftandiger zijn, en alles affchaffen, wat zonder nadeel maar afgefchaft kan worden. Dat mijne volgende aanmerkingen U hier toe behulpzaam mogen zijn!

Ons element is vrije, frisfche Lucht. Gewent Gij uw Kind van deszelfs geboorte af, aan dezelve niet, zo zult Gij het verzwakken , en de eerfte aanleiding tot ongezondheid geven.

Dik-

Sluiten