Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

--( 549 >—

4-

Wordt vriendelijk verzogt, de penningen, die op den eerften van Januari} van ieder Jaar verfchenen zijn, en voor imo Februarij geint worden, aan de Directie alhier, ten minften vóór imo Maart, alle Jaar te remitteeren , omdat men anders buiten ftaat zoude zijn, om op half Maart aan de Leden reekening te doen.

5-

Men zoude liefst zien, in elke Stad maar ééne lijst ter teekening te prafenteeren, dewijl, door het exerhpel van veele voorgangers, anderen bewogen worden, te volgen; kunnende zulks gemaklijk gefchieden, als ieder de lijst aan zijne Bekenden pnefenteert; midï de Directeurs altijd behoorlijk onderricht blijven, waar de lijst is, op dat dezelve niet verloren raake.

ó*.

Alle brieven, die herwaards gefchreven worden4 te adresfeeren aan den Predikant H. D. G u ij o t , als mede, alle Jaaren, den naam van de nieuw verkozen Directeurs te melden , en aan wien de brieven van hier te adresfeeren.

CON-

Sluiten