Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C s$' >

4-

Deze 2 Directeurs zullen, in de maand Januari] de verfchenen penningen doen innen; dezelven , in de maand Februari] , aan de Direciie te Groningen remitteeren , onder kortinge van de onkosten van het opnaaien , briefport &c. en met de Directie te Groningen correspondeeren over ongelukkige Dooven en Stommen, die gaarn geholpen wilden zijn.

NAAMLIJST &c. der D 00 VËN en STOMMEN,van het INSTITUUT of KWEE KS-CHOGL te Groningen, van deszelfs begin in 1789 tot Maij 1791.

JoBANNES LUBBERTUS mörser, Zoon Va»

H. C. K. Mörser , Apothecar te Grol {Groen' lo) in Gelderland; oud, toen hij eerst aankwam, jaaren; zijnde van Gereformeerde Ouders: aangekomen te Groningen in September 1785 , uit gebrek aan onderhoud vertrokken in 1787 , wedergekomen in 1788 , vertrokken in 1789, wedergekomen ia April 1790; zijn handwerk is het -Zilveifmeden. ■ Iz Aait Hartog, Zoon van de Weduwe Hartog te Groningen; oud, toen hij eerst kwam, 17 jaaren; zijnde van Joodfche Ouders: aangekomen in 1785. Hij maakt pijpdopjes , en verkoopt Loterij briefjes &c.

Willem Kals , Zoon van de Weduwe Kali te Gr&niiis'en1; oud, toen hij aankwam, 18 jaaren; van

Ce-

Sluiten