Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 5*2 )-

meer, niet meer dat eerst vernuft, die halve God; neen, ik was de, in ongenade vervallen, Almanzir.

Oneindig gelukkiger is de mensch, die vrij, en meefter van zijne drooge beete broods is, dan hi], die als een flaaf zit aan den prachtigften disch ; daar hij alleen naar de infpraak kan luisteren van zijn eigenhart, zonder op de grillige luimen van anderen <.e moeteii letten.— Elk mensch heeft zijne luimen, elk is een Zerneb, hoewel dikwijls in minder graad. Waarlijk beklaagenswaardige fterveling, die aan den dienst van uwen eigenzinnigen medemensch verbonden , telkens zo niet uw leeven, ten minften geduurig uwe rust, uw genoegen, uw geluk in de waagfchaal ftelt. — Bouw liever het land, hoed veeleer het vee, oefen een handwerk, dan dat Gij U zeiven laaghartig verhuurt tot een flaaf van fchepzelen, die door de natuur niets boven U vooruit hebben, en van het fortuin alleen een doodlijken dolk in de onkundige hand hebben gekregen , waarvan zij geen ander gebruik kennen, dan 'er wreedaardig mede te grieven.,

VII.

Sluiten