Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C '3 >

zy behelzen het afbeeldzel van Sifroi, de naamenvan Sophia en haaren Echtgenootjvoor eikanderen geflin. gerd, en twee fpreuken:

De eene:

Sifroi de beminde Held. j De andere.

Bekroond door roem en liefde.

Sophia bedankt den konstenaar, en betuigt hem haar' genoegen ;zy befchouwt verfcheide maaien het afbeeldfel van haaren' Echtgenoot met tederheid, zy toont' het aan haar zoon, die zy omhelst, en vernieuwt aan; denmaaker de betuigingen van haar erkentenis.

DERDE, TOONEEL.

Een Balletmeester' volgt den konstenaar, hy groet de Hertogin en ontvouwt haar zyn plan, met,al de levendigheid van een bezielde Pantomime; Sophia glimlagcht toegeeflyk over de drift van den Dansfer: deeze geeft een teken, en agt figuranten fchieten toe enmaakert een klein Ballet rondom de trofeeën. De Meester be-, ftierthun met het oog, de hand en Hem; hy ftampvoet van ongeduld; hy word boos, hy vraagtverfchooning aan de Hertogin ,die zig daarmede vermaakt, zyhoud hem egter tegen ; het gebeurde is genoeg om haar nieuwsgierigheid te voldoen. De agt Dansfers vertrekken.

VIERDE TOONEEL.

De Hertogin vertrekt mede, waarop Golo haar te< genhoud; zy aarzelt om hem aantehooren; de fnoods geeft zig eene houding die haar doet bedaaren ; zy kom wederom voor op het Tooneel: Golo herhaald zym

boo

Sluiten