Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19 )

DERDE BEDRYF.

Het Toonecl verbeeld het verblyf van Sophia. E E RT Ë TOONEEL.

Golo verfchynt met iemand, omhangen meteen mantel die hem het aangezicht bedekt, hy laat hem voorzichtig binnen, ziet of hy niet gezien wordt, en brengt hem vóór op het tooneel, hy Haat zyn mantel open, en ondekt zich als een der geleiders van de Hertogin: hy verhaalt aan Golo het gelukken van zyn onderneeming , en het ongeluk van zyn medegezellen: zy zyn door de zee verzwolgen,. hy redde zich op een wrak. Golo haalt een beurs uit, en geeft hem die inde hand, bemfterkaanziende,hyherhaaltde betuiging van erkentenis indien het geheim bewaard word, de geleider belooft een onfchendbaare geheimhouding, hy vertrekt in zyn mantel gewikkeld.

TWEEDE TOONEEL.

De wroedngen overftelpen Golo met een naare droefgeestigheid", hy hoort een pynlyk gekerm , waarnaar hy met ongerustheid luistert, dit wordt hervat,hy üddert van fchrik-, de rampen waarvan hy oorzaak is, vertoonen zich aan hem by menigte; hy verbeeld zich geduurig den geest van Sophia te zien; hy deinst terug met fchrik. De ingebeelde geest vervolgt hem; een ftilte en afmatting volgt op de driften die hem beroeren.

DERDE TOONEEL.

Men bcrigt hem dat de Hertog nadert; deeze tyding bemoedigt hem, hy neemt de houding aan van gelatenheid , maar zyn fchrik blinkt door den fchyn waaronder hy zich bedekt. Hy vertrekt om Sifroi te ont-

faDSCn' B 2 VIER-

Sluiten