Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «3 ) )

Muficanten; de verrukking van dit (Ireelend geluid, "„-kt den Hertog aand-gtig; hy heft het hoofd op : W luistert; Golo gebruikt dit ogenblik, om hem aan zyn droefheid te ontrukken: hy voert hem meede; de Hertog doet tegenftand, en eindigt met zich te laaten geleiden.

ZEVENDE TOONEEL,

Het Tooneel verheelt een Tuin. Men geeft aan den Hertog een wellustig Ballet. ïg voornemen van den fnoodran, moet in du Bl et doordraaien, hy wil een hartstocht opwekken , we ke Sophia kan doen vergeeten ■. de S.reenen van Golo biedende Hertog festonnen aan, met linten omwon-, den ; op een der Festonnen leest men :

STRAFFE ZY 'T LOON DER ONGETROUWE !

De Hertog fchynt naar de verleiding der Dansferesfen te hooren, doch de dwaling verdwynt terftondjby vervrlt weder in een droefgeestige gefteldheid; Golo, die dit bemerkt, (laat hem een [agtparty voor, die hy koeltjes aanneemt; Golo geleid hem, en;bet Ballet eindigt eenige oogenbllkken na hun vertrek.

A GT ST E TOONEEL. Het Tooneel verbeeld een uitgeflrekt Bosch.

Op de hoek is de opening van een hut, die diep fchvnt te weezen . digt aan den ingang vertoond zich een kleine hut van gevlochten takken: dit is een verblyf van Sophia en haar zoon, tegen de zonneitma-

lCI1Menziet de kleine ilenoni takken vlegten, welke 7Yn hut vernieuwen; terwyl zyn Moeder daar roozert in mengd, welke zy aan haare zyde plukt ; hun gelaat moet vergenoegdheid inademen; het kind ftreelt van tyd tot tydeen Rheetje, dat by Sophia neder legt;

B 4 . c

Sluiten