Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

bladz.

Ontvouwing der algemeene en bijzondere oorzaaken , door welken Gtdsdienst, Deugd, en Gelukzaligheid, onder het befchaafdeMenschdom verhinderd worden. (Vervolg.) 243

— (Vervolg.) 334

'—~ —r — — — (Vervolg.) 415

— -— (Vervolg en Slot.) 516

Bericht ivegens de Uitdeeling van Eerprijzen, ^Bodegraven, op den iSden van Oogstmaand 1701 , aan Kinderen van minvermogende Ouderen* ofy

' een zek er Geneesmiddel tegen den

dollen Piondsbeet. 352

Mengelwerk.

Heldendeugd aan den oever van Oronoko. 85 Het Meisje, of het Geld. (Romance.) 94 De Rjnhigsproef (Zedenlijle Vertelling.) 158 De Wind. (Ze.ienlijke Befchouwing ) 390

De

Sluiten