Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~C s )-

•verdooft de zwakke (tem van zijn verftand, en legt Jietzelve, vreemd van alle befchaaving, met de kluiftere der driften vast in den kerker des ligchaaras.

'Er zijn ondeugden , welke der eene bloedmenging meer eigen zijn, dan anderen , en zoo ook deugde, welke echter maar temperaments - deugden zijn, wanneer een onderfcheiden bezef en overtuiging ze niet tot waare deugden maakt. De bloedrijke begaat misdaaden van overijling, tweegevechten , onopzetlijke doodilagen, geene listige diefftallen. De galachtige begaat wreedheden , moorden, rooverijen , en gewelddaadige diefftallen; de waterachtige is ontrouw door achteloosheid , oneerlijk door luiheid , fteelt zonder veel geweid, en moordt zelden. De zwartgallige begaat lang overdachte misdaaden ; zijne wraak duurt lang en is ijslijk ; langzaame , wreede moorden, listig uitgedachte diefftallen zijn deszelfs gruwelen.

Volgends deze phijfiologifcke befchouwing kan men bijna uit den aard der misdaad tot het temperament van den misdaadiger befluiten. Nooit zag ik eenen wreeden dief of moordenaar , die van geen galachtig of zwartgallig temperament was. Een bloedrijke en waterachtige kunnen ook moordenaars zijn, maar de evenredigheid van gruuwzaame moorden bij dezen ftaat tot het getal dier moorden van de anderen als 1:100.

Zeer veel hangt de mensch af van de gefteldheid zijner bijzondere deelen ; en tweeërleie oorzaaken hebben invloed op zijn charakter: die oorzaaken zijn natuurlijk of toevallig; de natuurlijke zijn het A 3 tem-

Sluiten