Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( *o )-

Om deze natuurlijke toevallen afteweeren , worden natuurlijke middelen vereischt. Zulken mensch moest men reeds ecnige dagen te vooren door het bezoek'eens Geestelijken trachten voortebereiden; men moest hem een ruimer kerker vergunnen; meer zuivere lucht» en minder grove bezwaarende fpijzen laten genieten. Na het aanzeggen van het doodvonnis is het een groot gebrek, dat men den veroordeelden terftond een Geestlijken toevoegt. Deszelfs tegenwoordigheid vermeerdert zijnen fchrik, en boezemt hem flechts afkeer voor zijnen zielzorger in. Wij weten immers bij eigen ondervinding , hoe ongaarn wij bezoek ontvangen , wanneer wij in geen goeden luim zijn; ja, hoe ongaarn wij dan zelfs onze beste vrienden aan huis krijgen. Allo aanfpraak in die eerfte oogenblikken vertroost niet , maat verbittert flechts ; eerst moet de ziel bedaard Zijn, zal zij voor troost vatbaar wezen. Ik hield het daarom altijd, op phijftolog'fehe gronden , voor best , den misdaadiger eerst geheel aan zichzelven overtetaten, ten zij hij zelfs terftond een Geestlijken verzogt. Want al, war zij zien, grieft hun ; in elks oog meenen Zij genoegen over hun leed te lezen; dikwijls willen zij hunne fmarten verbergen, en nemen daartoe opzetlijk eene verfchriklijke houding van wanhoopende woede aan ; hun onderdrukt gevoel verandert in verbittering, en de traanen beginnen hun als- gloeiende droppen in het oog, waaruit zii niet vallen kunnen , te glinfteren. — Grooter misflag is het nog, zulke menfchen verhittende dranken , en dat wel in overvloed, te geven; want dit

ver-

Sluiten