Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 49 )-

fe." Ik zal aangaande de waarheid vari dit geval (hands niet nauwkeurig öndefzoeken; genoeg, dat het heeft kunnen gebeuren.

Dan, zoo ver.behoef ik nog niet eens te komen; gelief eens te voörönderftelien, dat de jorjge Juffer gepretendeerd wordt door een Regent of een Heer van rang , dan zal zij in verfcheiden gezelfchappen moeten komen , waar meestal Fransch gefproken wordt, en zij zelve zal menigmaal in die taal worden aangefproken. Moet zij daarop dan zwijgen? — Neem een ander voorbeeld; haar Echtgenoot zij een fatfoenlijk Koopman, hoe vaak zal haar dan de kennis der Franfche taal té pasfe komen! Hoogduitfche, Engelfche, Franfche Kooplieden en Correspondenten komen menigmaal bij haaren Man, of logeeren, of althands het middag- of avondmaal nemen. Moet de Huisvrouw zich dan altijd abfenteeren? Of zal zij de honneurs van haar huis en tafel ophouden ? Maar, hoe zal zij die Kooplieden aanfpreken? Het Nederduitsch verftaan de miuften. Moet zij dan liever alle andere taaien leeren ? zoals het Hoogduitsch, Engelsch , ent. ? Maar, dat is dan nog grooter moeite, en die taaien zijn in nog minder gebruik , en worden zelden weder verftaan door anderen. Zo is het niet, da.i zeer onlangs , dat men in Engeland van het Hoogduitsch eenig werk maakt. Dus zou dan zoo een Meisje liever en Fransen, en Hoogduitsch, en Engelsch — Waarom ook maar niet Zweedsch, Dcensch Italiaansch enz. leeren moeten!! Waartoe al die omhaal? Het Fransch is tegenwoordig de atgemeene taal, waarmede men door geheel Europa te recht V.D.I.S. B kan

Sluiten