Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 5* )-

Eerst ergerde ik mij , eene Jonge Juffer zoo iets te hooren zingen; maar naderhand barst ik uit in 't lagchen, toen ik vernam, dat zij geen Fransch verftond , en het zoo maar nagezongen had op goed geloof: zij was zelve zeer verlegen, toen zij 'er eene vertaaling van hoorde. Maar , Mevrouw , zullen Meisjes, die zingen leeren , niets zingen, dan 't geen zij verftaan , en echter geen Fransch leeren , dan zullen zij zeker weinig, althands geen beste aria\ of duo's of trio's zingen. Wat toch hebben wij voor Nederduitfche Muziek ? De Opera's zijn allen, of de meeste 1 altijd, overgezet. Of de Koopman van Smirna eene overzetting zij , weet ik niet recht; ik heb het ftuk thands niet bij de hand Q*j; maar, de Zemire en Azor , de fchoone Arzenne , Annette en Lubijn, de Jagers en het Melkmeisje, Nina, of de zinnelooze door liefde , enz. , zijn overzettingen. Wat hebben wij origineels ? Ik weet, om te zingen , bijtia niets , dan de Muziek op de Doggersbank van Bel la mij , en op de Cantates van van Alphen, gecomponeerd door den Heer Nieuwenhuizen; 'er is ook nog Muziek bij de ftichtelijke Gezangen van den Heer Schutte,, Voet en van den Berg; maar, die is ook eigenlijk, zo ik mij niet bedrieg, uit Italiaanfche ftukken uitgekipt; dan, zijn deze dingen nu op éénen dag te noemen bij La Caravane, Le Corfaire, Richard Cozur dcLion, Sargines, Silvain, Felix, ou l''Enfant trouvé,

Blai-

(* ) Ik geloof haast van min; want liet is ompojiti* va»

JüST.

Sluiten