Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 55 )-

dendenkbeeld waar is, mijne en de algemeene opinie óm verre.

Is het dan belagchelijk, dat Nederlanafche Meisjes Fransch leeren ? Zeker de gevallen , zoals Gij die opgeeft, komen belagchelijk voor. Maar, daar iedere zaak twee handvat/eis heeft, en, daar het niet moeilijk, is eene zaak, welke die dan ook zij, in een belagchelijk licht te zetten , zal ik U flechts vragen, of het belagchelijk zij: dat Nederlanafche juffers , zich , door het Fransch leeren , in ftaat Hellen, om, op eene ordelijke wijze, deel te nemen aan de vermaaken, en gezellige verkeering van fatfoer.Üjke lieden, waartoe het Fransch dikwerf onontbeerlijk is? Is het belagchelijk, dat een Meisje zich, in ftaat fielt , om', waar het geval zich voordoet, niet te moeten zwijgen, en zich befpottelijk te maaken, maar het fatfoen haarer geboorte, door eenige woorden in eene vreemde taal te fpreken, te kunnen 'ophouden ? Is dat belagchelijk ? Wederom, is hec belagchelijk, dat een Meisje Fransch leert, om met alle foort van Buitenlanders te kunnen fpreken,, wanneer dat te pas komt? Of dit vernederend zij, zien wij zo aanftonds ; maar ik vraag nu flechts, of dit belagchelijk zij ? Ik zou nog zeer veel meer kunnen vragen; maar dit kan voldaan.

Dan, ik hoor U hier fpreken van het prévelen van vleierijen en dubbelzinnigheden. Vergun mij , Mevrouw , U te vragen : wat dat moet beteekenen ? Wat is hier vleierij? Is dat eene overlegde en op mënfchenkennis fteunende kunst , om iemand ongemerkt te prijzen van dien kant , van welken hij Ü 4 zelf

Sluiten