Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K *** >-

»ij, eenen ligtzinnigen zeggen, die wel verftand van de Vhomhre-partij mag hebben, maar voiftrekttoont, Biets van de werking van ziel of Iigchaam te weten.

Men moest de ondervinding tegenfpreken, als men het ontkennen wilde, dat hevige hartstogten der Moeder zeer zeker en fterk op het hart van het Kind werken: of Ei] daardoor waarlijk erflijk worden, zullen wij niet onderzoeken : gelijk ook, of het niets meer, dan inbeeldingenzijn, wanneer men ziet, dateenKind zichtbaarden grootften afkeer van zulke fpijzen betoont, en behoudt, waarvan de zwangere Moeder weleer het meest afkeerig was ? zoo ook, of men geene voorbeelden heeft ,dat de ongeregelde begeerlijkheid der Moeder, in de Kinderen , zucht tot dieverij voordgebragt heeft ? ea of dus ook de fchuld der Moeder zoo wel niet de ziel , als het Iigchaam, des Kinds kan verminken?

ó Gij, edele en goede Moeders, hoort de ftem van het beste, het edelfte fchepzel, den mensch, die in U woont, die wel nog niet zien, hooren of fpreken kan, maar, die U door zijn aanwezen bidt: ontzie mij ; ik ben uw vleesch en bloed s ontzie mij , hei tederjle pand uwer liefde , dat u onder het harto ligt. Gelijk een laate voorjaarsvorst de jonge ontfpruitende knopjes doe: fterven, en in dezelven alle gedachten van planten en bloemen, die 'cr uit zouden voordgekomen zijn , voor altijd vernietigt : zoe zoudt Gij, ó Moeders, in uwe, nog ongeboren, zuiglingen ik erken, dat ik te zwak

ben , het fchriklij'k denkbeeld , hetgeen zich mijn geest na deze vergelijking voorftelt, aftefchrijven.

Ge-

Sluiten