Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( «9 )-

waarmede zij aan haar Kind verknocht zijn , daardoor hard en onbuigzaam , 't welk haare ontbinding te moeilijker maakt. Het bloed verdikt van dag tot dag. Het kan zich met het dunne voedende fap van het Kind niet meer vereenigen, hetwelk hierdoor ongefchikt, onverteerbaar voedzel krijgt, en in zijnen groei wordt verhinderd. Daarbij drinken die Vrouwen ongemeen weinig , hetwelk insgeli'ks , om die fappen van haar Iigchaam vooral vloeibaar te houden, hoogstnoodig is.

Hoe dikwijls herinnert , ó lieve Moeders , de bewooner van uw Iigchaam zelf U, door zijne vrolijke bewegingen, aan uwen plicht, om U zeiven insgelijks beweging te verfchaffen ? Kunt Gij zulk eene blijde ftemme der natuur tegenfpreken ? Hebt toch medelijden met den kleenen gevangenen , die reeds een begin wil maaken , om zich van zijnen kerker te bevrijden; zijt hem toch behulpzaam , en hindert hem niet.

Nog één regel : wacht U, lieve jonge Meeden , in die omflandigheden, bijzonder voor fterke , verhittende dranken. Ik weet 'er een droevig voorbeeld van. Zekere Moeder had zich het brandewijn drinken zoo zeer aangewend, dat haar de eetlust overging. Zij gebruikte bijna niet anders, dan dezen Iigchaam en zielverdervenden drank. Men oordeele nu , welke voedende fappen het Kind , dat zij droeg , van haar ontving. Een verteerend gif vloeide in zijne aderen. Ellendig en zwak kwam het ter waereld. Zijne tedere longen waren reeds aangeftoken. Tot zijn twaalfde jaar bleef

hei

Sluiten