Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 132 )-

willekeur of eigenzinnigheid hunner vrienden , die den befiuitlozen, als een zwak Kind , aan den leidband laten lopen. Zonder befluit zijnde , weten zij flechts zeer zelden , wat zij eigenlijk verkiezen , en zijn dus doorgaand.? tot groote ondernemingen of verrichtingen omgefcliikt; zij ftooren hun eigen geluk, en geraaken flechts zeer fpaarzaam , zelfs mee de grootfte bekwaamheden, tot aanzienlijke ambten. Laat hun eene .voordeeüge plaats worden aangeboden, tot welker verkrijging men zich voor hun zeer veel moeite geeft , zoo zelfs , dat zij flechts behoeven toetetasten , om hun fortuin te tronken : alles is vergeefsch. Duizenderleie beletzelen zijn hun in den weg, waardoor zij, voor als nog, tot geen befluit, kunnen komen. Dan eens wenden zij eene ongefteldheid van Iigchaam , dan weder een of ander familie belang, dan eene kommernis van het hart , een beter uitzicht , of eindelijk eene liefde tot vrijheid en onafhanglijkheid voor. Nu eens is het eene zeer verkeerd geplaatfte befcheidenheid, om anderen geenszins vooruittelopen , of te benadeelen , of zich tot geen ambt te begeven, tot welks waarneming zij zich te zwak gevoelen. Dan weder waaaen zij, dat hec nog tijd genoeg is, om de zaak teti uitvoer te brengen; terwijl een ander de gelegenheid waarneemt, om hun den voordee. ligen post te ontfutfelen , en zij, met befchaamde kaaken, aan het billijk verwijt hunner bekenden blijven blootgefteld.

Men befchouwe, bij voorbeeld, den befiuitlozen, wanneer hem een "huwelijk wordt voorgeflagen ; ten

ui-

Sluiten